Investeringsraming

Investeringsraming

Dit is de globale begroting in de oriëntatiefase, gebaseerd op het voorlopig programma van eisen. Hiermee kunnen wij een eventueel verschil tussen uw middelen en uw plan aantonen, ofwel de haalbaarheid. Alle voorkomen de activiteiten, materialen en diensten worden hierin betrokken om het rendement en de financiële haalbaarheid te verifiëren.

Documentatie aanvraag

HomeDienstenInvesteringsraming

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V. Calculatiebureau
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl